پایگاه شهید ابراهیم هادی

سلام بر ابراهیم

طبقه بندی موضوعی

آخرین مطالب

۱۲ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

شهید ابراهیم هادی

ابراهیم از دوران کودکی عشق و ارادت خاصی به امام خمینی (ره) داشت.

هرچه بزرگتر می شد این علاقه نیز بیشتر می شد. تا اینکه در سال های قبل از انقلاب به اوج خود رسید.

شهید ابراهیم هادی

عصر یکی از روز ها بود. ابراهیم از سر کار به خانه می آمد. وقتی وارد کوچه شد برای یک لحظه نگاهش به پسر همسایه افتاد.

با دختری جوان مشغول صحبت بود. پسر ، تا ابراهیم را دید بلا فاصله از دختر خداحافظی کرد و رفت!

شهید ابراهیم هادی

سال های آخر، قبل از انقلاب بود. ابراهیم به جز رفتن به بازار مشغول فعالیت دیگری بود.

تقریبا کسی از آن خبر نداشت. خودش هم چیزی نمی گفت. اما کاملا رفتار و اخلاقش عوض شده بود.

شهید ابراهیم هادی

ابراهیم در یکی از مغاز های بازار مشغول کار بود. یک روز ابراهیم در وضعیتی دیدم که خیلی تعجب کردم!

دو کارتن بزرگ اجناس روی دوشش بود.جلوی یک مغازه،کارتن ها را روی زمین گذاشت.

شهید ابراهیم هادی

باران شدیدی در تهران باریده بود. خیابان 17 شهریور را آب گرفته بود. چند پیر مرد می خواستند به سمت دیگر خیابان بروند مانده بودند چه کنند.

همان موقع ابراهیم از راه رسید. پاچه شلوار را بالا زد. با کول کردن پیرمرد ها، آن ها را به طرف دیگر خیابان برد.

ورزش شهید ابراهیم هادی

مسابقات قهرمانی باشگاه در سال 1355 بود. مقام اول مسابقات، هم جایزه نقدی می گرفت هم به انتخابی کشور می رفت. ابراهیم در اوج آمادگی بود هرکس یک مسابقه از او می دید این مطلب را تایید می کرد. مربیان می گفتند امسال در 74 کیلو کسی حریف ابراهیم نیست.

شهید ابراهیم هادی

مسابقات قهرمانی 74 کیلو باشگاه ها بود. ابراهیم همه حریفان را یکی پس از دیگری شکست داد و نیمه نهائی رسید.آن سال ابراهیم خیلی خوب تمرین کرده بود. اکثر حریف ها را با افتدار شکست داد.

شهید ابراهیم هادی در نوجوانی

هنوز مدتی از حضور ابراهیم در ورزش باستانی نگذشته بود که به توصیه دوستان و شخص حاج حسن ، به سراغ کشتی رفت.

او در باشگاه ابو مسلم در اطراف میدان خراسان ثبت نام کرد. او کار خود را با وزن 53 کیلو آغاز کرد.

شهید ابراهیم هادی

تقریبا سال 1354 بود. صبح یک روز جمعه مشغول بازی بودیم. سه نفر غریبه جلو آمدند و گفتند: ما از بچه های غرب تهرانیم، ابراهیم کیه!؟

شهید ابراهیم هادی در دوران دبیرستان

بازوان قوی ابراهیم از همان اوایل دبیرستان نشان داد که در بسیاری از ورزش ها قهرمان است. در زنگ های ورزش همیشه مشغول والیبال بود. هیچکس از بچه ها حریف او نمی شد.